เลื่อยลันดา No.111

  • Original product001 image5
  • Original product001 image1
  • Original product001 image3
  • Original product001 image4
  • Original product001 image6
  • Original product001 image2

Sailing Viking

Category

เครื่องมือช่างไม้ และ ช่างก่อสร้าง, construction hand tools

Details

Specifications

มี 2 ขนาด คือ ขนาด 24", 26"