เคียวเกี่ยวข้าว

  • Original product127 image5
  • Original product127 image2
  • Original product127 image4
  • Original product127 image1
  • Original product127 image6
  • Original product127 image3

Sailing Viking

Category

เครื่องมือทำสวน, Gardening tools

Details

Specifications

มี 4 ขนาด คือ 10", 12", 14", และ 16"