ใบมีดคัตเตอร์ เฉียง

  • Original product136 image1
  • Original product136 image5
  • Original product136 image4

Kawa

Category

มีดและคัตเตอร์, No En Category

Details

Specifications

มุมเฉียง 30 องศา มี 2 รุ่น คือ เล็กและใหญ่