ใบมีดคัตเตอร์

  • Original product140 image6
  • Original product140 image2
  • Original product140 image3
  • Original product140 image5
  • Original product140 image4
  • Original product140 image1

Sailing Viking

Category

มีดและคัตเตอร์, No En Category

Details

Specifications

มี 2 รุ่น คือ เล็กและใหญ่