กระดาษกาวย่น

  • Original product141 image1
  • Original product141 image4
  • Original product141 image6
  • Original product141 image3
  • Original product141 image5
  • Original product141 image2

Anchor

Category

มีดและคัตเตอร์, No En Category

Details

Specifications

มี 4 ขนาด คือ 3/4", 1", 1 1/2", และ 2"