เทปผ้าสี

  • Original product142 image1
  • Original product142 image6
  • Original product142 image5
  • Original product142 image4
  • Original product142 image2
  • Original product142 image3

Category

มีดและคัตเตอร์, No En Category

Details

Specifications

มี 2 รุ่น คือ 1" และ 2"