ไขควงช่างคอมพิวเตอร์ E-203

  • Original product151 image3
  • Original product151 image4
  • Original product151 image5
  • Original product151 image2
  • Original product151 image6
  • Original product151 image1

Sailing Viking

Category

ไขควง, No En Category

Details

Specifications

มี 2 ขนาด คือ 3" และ 4"