ไขควงช่างคอมพิวเตอร์ E-204

  • Original product152 image1
  • Original product152 image6
  • Original product152 image5
  • Original product152 image3
  • Original product152 image2
  • Original product152 image4

Sailing Viking

Category

ไขควง, No En Category

Details

Specifications

มี 2 ขนาด คือ 3" และ 4"