ไขควงสลับ

  • Original product153 image6
  • Original product153 image1
  • Original product153 image3
  • Original product153 image5
  • Original product153 image4
  • Original product153 image2

Kawa

Category

ไขควง, No En Category

Details

Specifications

มี 2 ขนาด คือ 1 1/2" และ 3"