ไขควงด้ามทะลุแฉก

  • Original product154 image3
  • Original product154 image5
  • Original product154 image2
  • Original product154 image4
  • Original product154 image1
  • Original product154 image6

Kawa

Category

ไขควง, No En Category

Details

Specifications

มี 6 ขนาด คือ 3", 4", 5", 6" 8" และ 10"