คีมปากดำ ปากแหลม

  • Original product169 image5
  • Original product169 image3
  • Original product169 image1
  • Original product169 image2
  • Original product169 image6
  • Original product169 image4

Kawa

Category

คีมช่าง, No En Category

Details

Specifications

มี 2 ขนาด คือ 6" และ 8"