คีมปากดำ ตัดสาย

  • Original product170 image5
  • Original product170 image2
  • Original product170 image4
  • Original product170 image1
  • Original product170 image3
  • Original product170 image6

Kawa

Category

คีมช่าง, No En Category

Details

Specifications

มี 3 ขนาด คือ 6", 7" และ 8"