คีมปากแหลมเรียวยาวมีฟัน 6"

Category

คีมช่าง, No En Category

Details

Specifications

ขนาด 6"