คีมปากแหลม

  • Original product190 image3
  • Original product190 image6
  • Original product190 image5
  • Original product190 image4
  • Original product190 image2
  • Original product190 image1

Goodsman

Category

คีมช่าง, No En Category

Details

Specifications

มี 2 ขนาด คือ 6" และ 8"