กล่องเครื่องมือช่าง PVC

  • Original product203 image4
  • Original product203 image2
  • Original product203 image5
  • Original product203 image6
  • Original product203 image3
  • Original product203 image1

Kawa

Category

คีมช่าง, No En Category

Details

Specifications

มี 2 ขนาด คือ เล็กและใหญ่. ขนาดใหญ่ 9"x16"x7" และ ขนาดเล็ก 6"x13"x5".