ก็อกบอลล์วาวล์ PVC

  • Original product222 image6
  • Original product222 image2
  • Original product222 image3
  • Original product222 image4
  • Original product222 image5
  • Original product222 image1

Kawa

Category

ปั้มน้ำและก็อกน้ำ, No En Category

Details

Specifications

มี 3 ขนาด คือ 1/2", 1/2" (สนาม) และ 3/4"