แปรงทาสี 999

  • Original product233 image1
  • Original product233 image3
  • Original product233 image6
  • Original product233 image4
  • Original product233 image2
  • Original product233 image5

Sailing Viking

Category

แปรงทาสีและแปลงลวด, No En Category

Details

Specifications

มี 8 ขนาด คือ 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" และ 4"