แปรงทาสี ABC

  • Original product234 image3
  • Original product234 image1
  • Original product234 image2
  • Original product234 image5
  • Original product234 image4
  • Original product234 image6

Sailing Viking

Category

แปรงทาสีและแปลงลวด, No En Category

Details

Specifications

มี 6 ขนาด คือ 1", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" และ 4"