แปรงทาสี XYZ

  • Original product235 image1
  • Original product235 image3
  • Original product235 image5
  • Original product235 image6
  • Original product235 image4
  • Original product235 image2

Sailing Viking

Category

แปรงทาสีและแปลงลวด, No En Category

Details

Specifications

มี 6 ขนาด คือ 1", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" และ 4"