แปรงลวดเหล็ก

  • Original product240 image5
  • Original product240 image3
  • Original product240 image1
  • Original product240 image4
  • Original product240 image6
  • Original product240 image2

Category

แปรงทาสีและแปลงลวด, No En Category

Details

Specifications

มี 2 รุ่น คือ 4 แถว และ 5 แถว