ดอกสว่านเจาะคอนกรีต

  • Original product247 image1
  • Original product247 image3
  • Original product247 image2
  • Original product247 image6
  • Original product247 image4
  • Original product247 image5

SMIC

Category

ดอกสว่านและแผ่นตัด, No En Category

Details

Specifications

มี 4 รุ่น คือ 4", 6", 8" และ 12". รุ่น 4" มี 8 ขนาด คือ 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16" และ 3/8". รุ่น 6" มี 5 ขนาด คือ 1/4", 5/16", 3/8", 7/16" และ 1/2". รุ่น 8" มี 5 ขนาด คือ 1/4", 5/16", 3/8", 7/16" และ 1/2". รุ่น 12" มี 5 ขนาด คือ 1/4", 5/16", 3/8", 7/16" และ 1/2".