ดอกสว่านเจาะคอนกรีต

  • Original product249 image6
  • Original product249 image3
  • Original product249 image4
  • Original product249 image1
  • Original product249 image2
  • Original product249 image5

Goodsman

Category

ดอกสว่านและแผ่นตัด, No En Category

Details

Specifications

มี 30 ขนาด คือ 5.0x110, 5.0x160, 5.5x110, 5.5x160, 6.0x110, 6.0x160, 6.5x110, 6.5x160, 7.0x110, 7.0x160, 8.0x110, 8.0x160, 8.0x210, 8.0x260, 9.0x110, 10.0x110, 10.0x160, 10.0x210, 12.0x160, 12.0x210, 13.0x160, 13.0x210, 13.0x260, 16.0x210, 16.0x310, 19.0x210, 19.0x310, 20.0x210 และ 20.0x310