ดอกสว่านเจาะคอนกรีต

  • Original product250 image5
  • Original product250 image3
  • Original product250 image1
  • Original product250 image4
  • Original product250 image2
  • Original product250 image6

Irwin joran

Category

ดอกสว่านและแผ่นตัด, No En Category

Details

Specifications

มี 3 รุ่น คือ 4", 6" และ 12". รุ่น 4" มี 8 ขนาด คือ 1/8x2.3/4" (3,0x70mm), 5/32x3.1/8" (4,0x80mm), 3/16x3.1/2" (5,0x90mm), 7/32x3.3/4" (5,5x95mm), 1/4x4.1/8" (6,5x105mm), 9/32x4.3/8" (7,0x110mm), 5/16x4.3/4x1/4" (8,0x120x6,5mm) และ 3/8x5.3/8x1/4" (9,5x135x6,5mm). รุ่น 6" มี 11 ขนาด คือ 3/16x6" (5,0x160mm), 1/4x6" (6,5x160mm), 5/16x7.7/8x1/4" (8,0x200x6,5mm), 3/8x6" (9,5x160mm), 7/16x6x3/8" (11,0x160x10mm), 1/2x6x3/8" (13,0x160x10mm), 9/16x6x3/8" (14,0x160x10mm), 5/8x6x3/8" (16,0x160x10mm), 3/4x6x1/2" (19,0x160x13mm), 7/8x6x1/2" (22,0x160x13mm) และ 1x6x1/2" (26,0x160x13mm). รุ่น 12" มี 10 ขนาด คือ 1/4x13" (6,5x330mm), 5/16x16" (8,0x400mm), 3/8x13" (9,5x330mm), 1/2x13x3/8" (13,0x330x10mm), 9/16x13x3/8" (14,0x330x13mm), 5/8x13x3/8" (16,0x330x10mm), 3/4x13x1/2" (19,0x330x13mm), 7/8x13x1/2" (26,0x330x13mm) และ 1x13x1/2" (26,0x330x13mm)