พลั่วเหล็กปลายเหลี่ยม

  • Original product026 image4
  • Original product026 image3
  • Original product026 image6
  • Original product026 image2
  • Original product026 image1
  • Original product026 image5

BJL

Category

เครื่องมือช่างไม้ และ ช่างก่อสร้าง, construction hand tools

Details

ใช้สําหรับตักปูนที่ผสมแล้ว ใส่ถังหรือผสมปูน หรือโกยตักวัสดุ

Specifications

ปากตัด ความหนา 1.2 มิล