กระดาษทรายซ้อนหลังอ่อน-หลังแข็ง

  • Original product348 image3
  • Original product348 image1
  • Original product348 image4
  • Original product348 image6
  • Original product348 image5
  • Original product348 image2

Kori

Category

ดอกสว่านและแผ่นตัด, No En Category

Details

Specifications

ขนาด 180 มม x 22 มม. มี 2 รุ่น คือ หลังอ่อนและหลังแข็ง. รุ่นหลังอ่อน มี 7 เบอร์ คือ #24, #36, #40, #60, #80, #100 และ #120. รุ่นหลังแข็ง มี 9 เบอร์ คือ #16, #24, #36, #40, #50, #60, #80, #100 และ #120