กระดาษทรายกลม

  • Original product264 image3
  • Original product264 image1
  • Original product264 image2
  • Original product264 image5
  • Original product264 image6
  • Original product264 image4

Lion

Category

ดอกสว่านและแผ่นตัด, No En Category

Details

Specifications

ขนาด 180 มม x 22 มม. มี 9 เบอร์ คือ #16, #24, #36, #40, #50, #60, #80, #100 และ #120