หินลับมีด

  • Original product265 image1
  • Original product265 image2
  • Original product265 image6
  • Original product265 image4
  • Original product265 image3
  • Original product265 image5

Carborundum

Category

ดอกสว่านและแผ่นตัด, No En Category

Details

Specifications

มี 2 ขนาด คือ 8"x2"x1" และ 8"x3"x1"