ตลับเก็บสายไฟ

  • Original product283 image1
  • Original product283 image2
  • Original product283 image5
  • Original product283 image6
  • Original product283 image3
  • Original product283 image4

Kawa

Category

อุปกรณ์ไฟฟ้า, No En Category

Details

Specifications

มี 2 ขนาด คือ 5 เมตร และ 10 เมตร