ลูกล้อสายไฟ

  • Original product284 image2
  • Original product284 image1
  • Original product284 image5
  • Original product284 image3
  • Original product284 image6
  • Original product284 image4

Kawa

Category

อุปกรณ์ไฟฟ้า, No En Category

Details

Specifications

ขนาด 2x1.5 มี 2 แบบ คือ 20 เมตรและ 30 เมตร