เทปพันสายไฟ

  • Original product286 image1
  • Original product286 image6
  • Original product286 image4
  • Original product286 image2
  • Original product286 image3
  • Original product286 image5

กวาง

Category

อุปกรณ์ไฟฟ้า, No En Category

Details

Specifications

มี 2 ขนาด คือ 10 เมตรและ 20 เมตร