ห่วงฝังคอนกรีต

  • Original product294 image5
  • Original product294 image2
  • Original product294 image6
  • Original product294 image1
  • Original product294 image3
  • Original product294 image4

Kawa

Category

พุ๊กเหล็กและประแจแหวน, No En Category

Details

Specifications

มี 4 ขนาด คือ 1/4", 5/16", 3/8" และ 1/2"