ตะขอฝังคอนกรีต

  • Original product295 image3
  • Original product295 image1
  • Original product295 image2
  • Original product295 image6
  • Original product295 image4
  • Original product295 image5

Kawa

Category

พุ๊กเหล็กและประแจแหวน, No En Category

Details

Specifications

มี 4 ขนาด คือ 1/4", 5/16", 3/8" และ 1/2"