กลิ๊บจับสลิงเหล็กเหนียว

  • Original product297 image3
  • Original product297 image4
  • Original product297 image6
  • Original product297 image1
  • Original product297 image2
  • Original product297 image5

Kawa

Category

พุ๊กเหล็กและประแจแหวน, No En Category

Details

Specifications

มี 9 ขนาด คือ 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" และ 1"