ปากตาย

  • Original product347 image1
  • Original product347 image5
  • Original product347 image6
  • Original product347 image3
  • Original product347 image4
  • Original product347 image2

Sailing Viking

Category

พุ๊กเหล็กและประแจแหวน, No En Category

Details

Specifications

มี 13 ขนาด คือ 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32 และ 30x32. แบบชุด มี 3 ชุด คือ 6 ตัวชุด, 8 ตัวชุด และ 12 ตัวชุด. 6 ตัวชุด มี 8x9 ถึง 18x19. 8 ตัวชุด มี 6x7 ถึง 20x22 และ 12 ตัวชุด มี 6x7 ถึง 27x32