กรรไกรตัดเหล็กเส้น

  • Original product031 image3
  • Original product031 image5
  • Original product031 image4
  • Original product031 image1
  • Original product031 image6
  • Original product031 image2

Sailing Viking

Category

เครื่องมือช่างไม้ และ ช่างก่อสร้าง, construction hand tools

Details

ใช้สำหรับตัด โซ่, กุญแจ, น๊อต และเหล็กเส้น.

Specifications

มี 6 ขนาด คือ 14", 18", 24", 30", 36" และ 42"