ป่ากกาตัว C

  • Original product322 image1
  • Original product322 image3
  • Original product322 image2
  • Original product322 image5
  • Original product322 image4
  • Original product322 image6

STAR

Category

เบ็ดเตล็ด, No En Category

Details

Specifications

มี 8 ขนาด คือ 2", 3", 4", 5", 6", 8", 10" และ 12"