ประแจเลื่อน Sailing Viking

  • Original product325 image1
  • Original product325 image5
  • Original product325 image4
  • Original product325 image6
  • Original product325 image3
  • Original product325 image2

Sailing Viking

Category

เบ็ดเตล็ด, No En Category

Details

Specifications

มี 3 ขนาด คือ 8", 10" และ 12"