จัับแป๊บ 2 ขา

  • Original product326 image1
  • Original product326 image5
  • Original product326 image3
  • Original product326 image4
  • Original product326 image6
  • Original product326 image2

Squidhook

Category

เบ็ดเตล็ด, No En Category

Details

Specifications

มี 5 ขนาด คือ 1", 1 1/2", 2", 3" และ 4"