กับดักหนู

  • Original product328 image3
  • Original product328 image5
  • Original product328 image4
  • Original product328 image6
  • Original product328 image2
  • Original product328 image1

Sailing Viking

Category

เบ็ดเตล็ด, No En Category

Details

Specifications

มี 2 ขนาด คือ ใหญ่และเล็ก. ขนาดใหญ่ 6"x13"x6" และ ขนาดเล็ก 5"x11"x5"