เกียงโป๊วสี

  • Original product036 image6
  • Original product036 image5
  • Original product036 image2
  • Original product036 image3
  • Original product036 image4
  • Original product036 image1

Sailing Viking

Category

เครื่องมือช่างไม้ และ ช่างก่อสร้าง, construction hand tools

Details

Specifications

มี 8 ขนาด คือ 1", 1.5", 2", 2.5", 3", 4", 5" และ 6"