ตลับเมตรแม่เหล็ก #919 2 เมตร

  • Original product045 image1
  • Original product045 image4
  • Original product045 image2
  • Original product045 image6
  • Original product045 image5
  • Original product045 image3

Sailing Viking

Category

เครื่องมือช่างไม้ และ ช่างก่อสร้าง, construction hand tools

Details

Specifications

ความยาวของสายวัด 2 เมตร กว้าง13 มิลลิเมตร. มีแม่เหล็กที่หัวสายวัด