ตลับเมตรแม่เหล็ก #919 5 เมตร

  • Original product046 image1
  • Original product046 image6
  • Original product046 image4
  • Original product046 image3
  • Original product046 image5
  • Original product046 image2

Sailing Viking

Category

เครื่องมือช่างไม้ และ ช่างก่อสร้าง, construction hand tools

Details

Specifications

ความยาวของสายวัด 5 เมตร กว้าง 1 นิ้ว. มีแม่เหล็กที่หัวสายวัด