ตลับเมตร #999 3.5 เมตร

  • Original product047 image1
  • Original product047 image2
  • Original product047 image3
  • Original product047 image5
  • Original product047 image4
  • Original product047 image6

Sailing Viking

Category

เครื่องมือช่างไม้ และ ช่างก่อสร้าง, construction hand tools

Details

Specifications

ความยาวของสายวัด 3.5 เมตร กว้าง 16 มิลลิเมตร