ระดับน้ำยืดได้

  • Original product056 image1
  • Original product056 image3
  • Original product056 image4
  • Original product056 image5
  • Original product056 image2
  • Original product056 image6

Sailing Viking

Category

เครื่องมือช่างไม้ และ ช่างก่อสร้าง, construction hand tools

Details

Specifications

ความยาว 24 นิ้ว สามารถยืดออกได้ถึง 36 นิ้ว