เลื่อยปังตอ

  • Original product006 image4
  • Original product006 image3
  • Original product006 image1
  • Original product006 image6
  • Original product006 image2
  • Original product006 image5

Sailing Viking

Category

เครื่องมือช่างไม้ และ ช่างก่อสร้าง, construction hand tools

Details

Specifications

มี 3 ขนาด คือ ขนาด 8", 10", 12"