กุญแจดำ

  • Original product062 image2
  • Original product062 image5
  • Original product062 image4
  • Original product062 image1
  • Original product062 image3
  • Original product062 image6

Sailing Viking

Category

เครื่องมือช่างไม้ และ ช่างก่อสร้าง, construction hand tools

Details

Specifications

มี 2 รุ่น คือ คอยาวและคอสั้น. รุ่นคอยาวมี 3 ขนาด คือ 25 มิล, 32 มิลและ 50 มิล. รุ่นคอสั้นมี 4 ขนาด คือ 20 มิล, 25 มิล, 32 มิลและ 38 มิล.