กุญแจชุบทองเหลือง

  • Original product064 image6
  • Original product064 image4
  • Original product064 image3
  • Original product064 image2
  • Original product064 image5
  • Original product064 image1

Sailing Viking

Category

เครื่องมือช่างไม้ และ ช่างก่อสร้าง, construction hand tools

Details

Specifications

มี 2 รุ่น คือ คอยาวและคอสั้น. รุ่นคอยาวมี 3 ขนาด คือ 30 มิล, 40 มิลและ 50 มิล. รุ่นคอสั้นมี 3 ขนาด คือ 30 มิล, 40 มิลและ 50 มิล.