ฟองน้ำฉาบปูน

  • Original product073 image1
  • Original product073 image3
  • Original product073 image2
  • Original product073 image6
  • Original product073 image5
  • Original product073 image4

Sailing Viking

Category

เครื่องมือช่างไม้ และ ช่างก่อสร้าง, construction hand tools

Details

Specifications

มี 3 ขนาด คือ 3/4", 1" และ ก้อนใหญ่