ตะปูคอนกรีตขาว

  • Original product075 image2
  • Original product075 image3
  • Original product075 image6
  • Original product075 image4
  • Original product075 image5
  • Original product075 image1

Sailing Viking

Category

เครื่องมือช่างไม้ และ ช่างก่อสร้าง, construction hand tools

Details

Specifications

มี 2 รุ่น คือ รุ่นบรรจุกล่องใหญ่และรุ่นบรรจุ 1 กิโลกรัม. รุ่นบรรจุกล่องใหญ่ มี 2 ขนาด คือ #18x2.0 มิล และ #25x2.0 มิล. รุ่นบรรจุ 1 กิโลกรัม มี 8 ขนาด คือ #12x1", #12x1 1/2", #9x1", #9x1 1/2", #9x2", #8x2 1/2", #7x3" และ #7x4"