ตะปูตอกไม้

  • Original product076 image6
  • Original product076 image5
  • Original product076 image2
  • Original product076 image4
  • Original product076 image1
  • Original product076 image3

Sailing Viking

Category

เครื่องมือช่างไม้ และ ช่างก่อสร้าง, construction hand tools

Details

Specifications

มี 4 ขนาด คือ #13x2", #12x2 1/2", #10x3" และ #7x4"